Nasze konto: Bank Zachodni WBK
20 1090 1522 0000 0001 1140 4587

Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl
Aneta Adaszak – Frąckiewicz
ul. Kamieńskiego 57 A
51-124 Wrocław
NIP 911-146-66-92

tel./ fax 71 347 92 84
tel. 71 327 66 36
e-mail: info@visal.pl
e-mail: sklep@visal.pl